Bảng Giá Tour Khách Lẻ


TUYẾN
ĐIỂM
T.GIAN –
P.TIỆN
T.CHUẨN
GIÁ TOUR
P.ĐƠN
N.QUỐC
1N – CN – XE
ST
428.000
0
50.000
1N – CN – XE
ST
438.000
0
50.000
2N1Đ – XE –
THỨ 7
3 SAO
1.288.000
200.000
100.000
2N1Đ – XE –
THỨ 7
2 SAO
1.298.000
200.000
100.000
LONG
HẢI – VŨNG TÀU
2N1Đ – XE –
THỨ 7
2 SAO
1.048.000
250.000
100.000
3 SAO
1.208.000
380.000
VŨNG
TÀU
1N – XE – CN
ST
398.000
0
50.000
2N1Đ – XE –
THỨ 7
2 SAO
798.000
150.000
100.000
3 SAO
898.000
200.000
RS. 3 SAO
1.388.000
500.000
RS. 4 SAO
1.588.000
700.000
3N2Đ – XE –
THỨ 6
2 SAO
1.878.000
350.000
150.000
3 SAO
2.108.000
500.000
4 SAO
2.408.000
750.000
BUÔN MA
THUỘT – HỒ LAK- BẢN ĐÔN
3N2Đ – XE –
THỨ 6
3 SAO
1.978.000
500.000
150.000
BUÔN MA
THUỘT – GIA LAI – KON TUM
4N3Đ – XE –
THỨ 5
3 SAO
2.978.000
750.000
200.000
CHÂU ĐỐC – HÀ TIÊN – HÒN CHÔNG
3N2Đ – XE –
THỨ 6
2 SAO
1.978.000
500.000
150.000
CHÂU ĐỐC – HÀ TIÊN CẦN THƠ – S. TRĂNG
4N3Đ – XE –
THỨ 5
2&3 SAO
2.368.000
650.000
200.000
CẦN THƠ – S. TRĂNG – BẠC LIÊU – CÀ MAU
4N3Đ – XE –
THỨ 7
3 SAO
3.298.000
750.000
200.000
CẦN THƠ – S. TRĂNG – BẠC LIÊU – CÀ MAU
4N3Đ – ĐI XE
+ VỀ M.BAY – THỨ 7
3 SAO
3.228.000
750.000
200.000
3N2Đ
M.BAY
THỨ 6
2 SAO
1.998.000
400.000
150.000
3 SAO
2.398.000
900.000
4 SAO
3.498.000
1.600.000
3N2Đ
M.BAY
THỨ 6
3 SAO
2.288.000
850.000
150.000
CHÂU
ĐỐC – HÀ TIÊN
RẠCH
GÍA – PHÚ QUỐC
4N3Đ
XE – TÀU
THỨ 5
2 SAO
2.868.000
450.000
200.000
2&3 SAO
3.518.000
1.350.000
2&4 SAO
4.518.000
1.900.000
CHÂU
ĐỐC – HÀ TIÊN
RẠCH
GÍA – PHÚ QUỐC
4N3Đ
ĐI XE+TÀU
VỀ M.BAY
THỨ 5
2 SAO
2.808.000
450.000
200.000
2&3 SAO
3.458.000
1.350.000
2&4 SAO
4.458.000
1.900.000
ĐÀ
LẠT
3N2Đ – XE –
THỨ 6
2 SAO
1.458.000
300.000
150.000
3 SAO
1.638.000
500.000
4 SA0
2.058.000
900.000
4N3Đ – XE
T3+T5+CN
STANDARD
1.748.000
300.000
200.000
2 SAO
1.898.000
330.000
3 SAO
2.168.000
675.000
4 SAO
2.788.000
1.200.000
ĐÀ
LẠT
4N3Đ – ĐI XE
+ VỀ M.BAY
T3+T5+CN
0
0
0
200.000
2 SAO
1.838.000
330.000
3 SAO
2.108.000
675.000
4 SAO
2.708.000
1.200.000
ĐÀ
LẠT
4N3Đ – ĐI
VỀ M.BAY
T3+T5+CN
2 SAO
1.738.000
330.000
200.000
3 SAO
1.998.000
675.000
4 SAO
2.618.000
1.200.000
4N3Đ
ĐI VỀ XE
T3+T5+CN
2 SAO
2.058.000
375.000
200.000
3 SAO
2.428.000
780.000
4 SAO
3.738.000
1.950.000
5 SAO
7.568.000
5.400.000
NHA TRANG
4N3Đ
ĐI XE
VỀ M.BAY
T3+T5+CN
2 SAO
1.998.000
375.000
200.000
3 SAO
2.368.000
780.000
4 SAO
3.668.000
1.950.000
5 SAO
7.498.000
5.400.000
NHA TRANG
4N3Đ
ĐI VỀ
M.BAY
T3+T5+CN
2 SAO
1.888.000
375.000
250.000
3 SAO
2.258.000
780.000
4 SAO
3.568.000
1.950.000
5 SAO
7.398.000
5.400.000
NHA TRANG
3N2Đ
ĐI XE
VỀ TÀU
T3+T5+CN
2 SAO
1.888.000
315.000
150.000
3 SAO
2.238.000
650.000
4 SAO
3.348.000
1.625.000
5 SAO
6.538.000
4.500.000
NHA TRANG
3N2Đ
ĐI VỀ
TÀU HOẢ
T3+T5+CN
2 SAO
1.588.000
195.000
150.000
3 SAO
1.758.000
390.000
4 SAO
2.478.000
975.000
5 SAO
4.388.000
2.700.000
PHAN
THIẾT – NHA TRANG
5N4Đ
ĐI VỀ XE
THỨ 7
2 SAO
3.138.000
860.000
250.000
3 SAO
3.678.000
1.320.000
4 SAO
4.948.000
2.400.000
5N4Đ
ĐI VỀ XE
THỨ 4 + CN
2 SAO
2.748.000
470.000
250.000
3 SAO
3.168.000
970.000
4 SAO
4.448.000
2.100.000
PHAN
THIẾT – NHA TRANG – ĐÀ LẠT
6N5Đ
ĐI VỀ XE
THỨ 7
2 SAO
3.508.000
820.000
300.000
3 SAO
4.158.000
1.520.000
4 SAO
5.618.000
2.800.000
4N3Đ
ĐI VỀ XE
THỨ 7
2 SAO
2.208.000
570.000
200.000
3 SAO
2.618.000
1.020.000
4 SAO
3.208.000
1.520.000
4N3Đ
ĐI VỀ XE
THỨ 5
2 SAO
2.458.000
600.000
200.000
3 SAO
2.818.000
1.020.000
4 SAO
3.408.000
1.520.000
ĐÀ
NẴNG – HỘI AN – HUẾ – PHONG NHA
4N3Đ
M.BAY
THỨ 5
3 SAO
4.648.000
750.000
200.000
4 SAO
5.958.000
1.950.000
ĐÀ
NẴNG – HỘI AN – BÀ NÀ – HUẾ – PHONG
5N4Đ
M.BAY
THỨ 5
3 SAO
5.048.000
1.000.000
250.000
4 SAO
6.288.000
2.600.000
NHA TRANG –
QUY NHƠN – ĐÀ NẴNG – HỘI AN – HUẾ – PHONG NHA
6N5Đ
ĐI XE – VỀ
M.BAY
THỨ 7
3 SAO
5.358.000
1.250.000
300.000
4 SAO
7.408.000
3.000.000
NHA TRANG –
QUY NHƠN – ĐÀ NẴNG – HỘI AN – HUẾ – PHONG NHA –
QUÃNG NGÃI – TUY HÒA TP.HCM
8N7Đ
ĐI VỀ XE
THỨ 7
3 SAO
6.278.000
1.750.000
400.000
4 SAO
8.418.000
3.850.000
CON
ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN
8N7Đ – T7
ĐI VỀ XE
2&3 SAO
6.278.000
1.750.000
400.000

NỘI – HẠ LONG
3N2Đ
M.BAY
THỨ 5
2&3 SAO
2.858.000
500.000
150.000

NỘI – YÊN TỬ – HẠ LONG – TUẦN CHÂU
4N3Đ
M.BAY
THỨ 5
2&3 SAO
3.058.000
750.000
200.000
4 SAO
4.868.000
2.300.000

NỘI – YÊN TỬ – HẠ LONG – TUẦN CHÂU – TAM CỐC
5N4Đ
M.BAY
THỨ 5
2&3 SAO
3.608.000
1.000.000
250.000
4 SAO
6.168.000
3.200.000

NỘI – YÊN TỬ – HẠ LONG – TUẦN CHÂU – SAPA
6N5Đ
M.BAY
THỨ 5
2&3 SAO
5.168.000
1.000.000
300.000
4 SAO
8.108.000
3.200.000
ĐÀ
NẴNG – HỘI AN –
HUẾ -
PHONG NHA – HÀ NỘI – HẠ LONG
8N7Đ
M.BAY
THƯ 5
2&3 SAO
8.008.000
1.750.000
400.000
4 SAO
11.828.000
4.850.000
NHA TRANG –
QUY NHƠN – ĐÀ NẴNG – HỘI AN – HUẾ – PHONG NHA –
HÀ NỘI – HẠ LONG
10N9Đ
ĐI XE+ M.BAY
THƯ 7
2&3 SAO
8.718.000
2.300.000
500.000
4 SAO
13.278.000
6.100.000
NHA TRANG –
QUY NHƠN – ĐÀ NẴNG – HỘI AN – HUẾ – PHONG NHA –
HÀ NỘI – HẠ LONG – SAPA
12N11Đ
ĐI XE+ M.BAY
THỨ 7
2&3 SAO
10.828.000
2.550.000
600.000
4 SAO
16.518.000
6.500.000
4N3Đ
XE
T3+T5+CN
2 SAO
2.398.000
0
200.000
3 SAO
2.668.000
4 SAO
3.288.000
Trăng mật
4N3Đ
XE
T3+T5+CN
2 SAO
2.858.000
0
200.000
3 SAO
3.228.000
4 SAO
4.538.000
PHAN
THIẾT – NHA TRANG
5N4Đ
XE
THƯ 7
2 SAO
3.988.000
0
250.000
3 SAO
4.528.000
4 SAO
5.798.000
Trăng Mật
5N4Đ
XE
T4+CN
2 SAO
3.748.000
0
250.000
3 SAO
4.168.000
4 SAO
5.448.000
PHAN
THIẾT – NHA TRANG – ĐÀ LẠT
6N5Đ
XE
THỨ 7
2 SAO
4.508.000
0
300.000
3 SAO
5.158.000
4 SAO
6.618.000

LƯU Ý:
- Các tour đi về bằng xe thì đón khách tại nhà ( Nội thành đường không cấm vào )
- Lượt về thì trả về công ty hay trên đường thuậntiện
- Các tour đi về bằng máy bay thì tập trung tại sân bay
- Kiểm tra số ghế, họ tên, địa chỉ, số điện thoại của khách chính xác

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét